TEMPLOM CSENDES MÉLYÉN

Templom csöndes mélyén, oltár-rejteken,
Hófehéren Jézus titkon ott pihen.
Körülötte éj van, egyedül virraszt:
Mint az égi harmat, hull a szent malaszt.

Fénye általjárja a hideg falat,
Szürke utca mentén titkosan halad.
Pillantása áthat minden zárakon:
Fennvirrasztva jár az alvó falvakon.

Látja dúsak házát, kunyhóban szegényt,
Szétsugároz vigaszt, enyhülést, reményt.
Tekintete balzsam, ha a szív sebes:
A magános éjben szíveket keres.

Látja aki árva, aki elhagyott,
Börtönében látja a szegény rabot.
S ha a fáradt ember kínban elmerül:
Azt susogja néki: 'Nem vagy egyedül!'

VIDEÓ
 
Forrás ~ Internet

 
 
JÖJJ, SZENTLÉLEK ÚRISTEN

Jöjj, Szentlélek Úristen,
Áraszd reánk teljesen
Mennyből fényességedet,
Mennyből fényességedet.
Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el,
Jöjj, Szentlélek Úristen!

Jöjj el, árvák gyámola,
Jöjj el, szívünk orvosa,
Oszd ki égi kincsedet,
Oszd ki égi kincsedet.
Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el,
Jöjj, Szentlélek Úristen.

Jöjj el, lelki vígaszunk,
Testi, lelki támaszunk,
Érezzük bőségedet,
Érezzük bőségedet.
Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el,
Jöjj, Szentlélek Úristen.

Fáradságban nyugalmunk,
Hévben hűvös árnyékunk,
Sírásunkban örömünk,
Sírásunkban örömünk.
Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el,
Jöjj, Szentlélek Úristen!

Ó dicső nap, híveid
Sötétséges szíveit
Világítsd be, légy velünk,
Világítsd be, légy velünk.
Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el,
Jöjj, Szentlélek Úristen!

Add, Uram, a híveknek,
Benned bízó népeknek
Hétszeres kegyelmedet,
Hétszeres kegyelmedet.
Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el,
Jöjj, Szentlélek Úristen!

Esdve kérünk, ó engedd,
Hogy elnyerjük a mennyet,
S megláthassuk színedet,
Megláthassuk színedet.
Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el,
Jöjj, Szentlélek Úristen!
 
VIDEÓ

 
Forrás ~ Internet


VÍZKERESZTI HIMNUSZ

Gonosz Heródes, mit remegsz
Krisztus jöttére irigyen?
Mulandó jót el nem ragad,
ki nem múló jót osztogat.

Vonulnak már a mágusok,
amerre jelzi csillaguk,
a Fényt fény által keresik,
Istennek szólnak kincseik.

A tiszta víznek habjai
az égi Bárányt fürdetik,
a bűnt, mely őt nem illeti
- lelkünk lemosva - elveszi.

Emitt hatalma új jele:
piroslik korsók friss vize,
parancsszavára bor folyik,
a víz mivoltja változik.

Ki nemzeteknek megjelensz,
dicsérünk téged, Jézusunk,
Atya s Szentlélek, áldva légy
most és örökre szüntelen. Amen.

VIDEÓ
 
 
Forrás ~ Internet


KRISZTUS KIRÁLY A PORBA HULLVA

Krisztus király a porba hullva,
Imádva áld a por fia,
Ó sírva, árván semmisülten,
Karját feléd kell tárnia.
Krisztus Király öt szent sebedbe
Helyezzük sebzett életünk,
Ó égi béke nagy Királya,
Szent békességet adj nekünk.
Krisztus Király csak egy a vágyunk,
Te benned élni s általad.
Hogy minden nyelv csak Téged áldjon
Az égen, földön s föld alatt.
 
VIDEÓ
 
Forrás ~ Internet

 
Ó ÁLDOTT SZŰZANYA

 Ó, áldott Szűzanya, mennyei szép rózsa,
Boldog mennyországnak drága gyöngyvirága!
Bűnösöknek kegyes szószólója!
Vigyázz reánk, Édesanyánk,
Angyaloknak királyné asszonya!

Hajtsd hozzánk, ó, Anyánk, angyali orcádat,
Áldott szent Fiadat érettünk imádjad!
Hogy láthassuk mennyben szent Atyánkat:
Vigyázz reánk, Édesanyánk,
Angyaloknak királyné asszonya!

Mily boldogok azok, kik Téged dicsérnek,
Tiszta szívből Néked vígan énekelnek.
Szent Fiadnál azok kedvet lelnek:
Vigyázz reánk, Édesanyánk,
Angyaloknak királyné asszonya!

VIDEÓ


Forrás ~ Internet

 

TE VAGY FÖLDI ÉLTÜNK VEZÉR CSILLAGA

Te vagy földi éltünk
Vezércsillaga,
Édes reménységünk,
Kegyes Szűzanya.
Téged rendelt jó Anyánknak
Az Isten Fia,
Azért áldunk örvendezve,
Ó, Szűz Mária!

Te hajnalcsillag vagy
Éltünk hajnalán,
Hogy kövessünk annak
Egész folyamán.
Téged rendelt...


Te reménycsillag vagy
Éltünk tengerén,
Átragyogsz minden bú
És baj fellegén.
Téged rendelt...


Te mint reménycsillag
Mosolyogsz felénk,
Ha tűrve s Istenben
Bízva szenvedénk.
Téged rendelt...


És ha elközelget
Éltünk alkonya,
Te vagy vigaszteljes
Esti csillaga.
Téged rendelt...


VIDEÓ - Mátraverebély-Szentkúti Kegyhelyről

https://www.youtube.com/watch?v=hwt8mBCI5ng

Forrás ~ Internet


IMÁDLAK NAGY ISTENSÉG

Imádlak, nagy Istenség,
Test s vér, titkos, mély Szentség,
Leborulva.
Itt vagy, Isten- s emberség,
Véghetetlen nagy Fölség!
Föláldozva.

Üdvözlégy, örök Manna,
Ennél többet ki adna!
Nincs mód benne;
Ez az égi nagy jóság,
A teljes Szentháromság
Nagy kegyelme.


Szent testével így táplál,
Hogy ne ártson a halál.
Mily kegyesség!
Szent vérével harmatoz,
Így szelídít magához
Ez Istenség.


Szállj be hozzám, szent Kenyér,
Jöjj, ártatlan, drága Vér,
Szánd lelkemet!
Bár hajlékom nem méltó,
Elég Tőled csak egy szó;
Vedd szívemet.


Soha többé nem vétek,
Jézusom, már megtérek,
Légy kegyelmes!
Fogadom leborulva,
Sűrű könnyem hullatva,
Ó, meg ne vess!


VIDEÓ

https://www.youtube.com/watch?v=KurX_upA51Y

Forrás ~ Internet

 
BOLDOGASSZONY ÉDES

1. Boldogasszony, édes,
Hozzád esd ma néped:
Veszni indult lelkét
Hogy te mentenéd meg,
Édes Szűzanyánk! 

2. Dicséretét zengjék
Egyszülött Fiadnak,
Kik az égben laknak
S kik a földön élnek,
Édes Szűzanyánk! 


3. Szent Fiad igéit
Hogy megtartsa néped,
Égi fényességet
Eszközölj ki nékünk:
Édes Szűzanyánk! 


4. Hisszük, hogy a lelked
Kegyelemmel ékes
És Fiad Szívéhez
Általad jutunk el,
Édes Szűzanyánk! 


5. Fölajánljuk Néked
Szenvedéseinket:
Végy szívedbe minket
S mutass meg az Urnák,
Édes Szűzanyánk! 


6. Szent az Isten, szent, szent!
Égiek kiáltják, Földiek így áldják
Szent Fiad hatalmát,
Édes Szűzanyánk! 


VIDEÓ

https://www.youtube.com/watch?v=sK0Cfohlzis

Forrás ~ Internet

 
 
Ó DICSŐSÉGES ASSZONYSÁG
 
Ó dicsőséges asszonyság,
Nap szépen fénylő tisztaság,
Kit illet mennyben boldogság
És égben, földön méltóság.

Életünk Éva elveszté,
Te szent Szülötted megszerzé,
Siralmainkat elvevé
És boldogságunk megnyeré.

 
 Égi királynak szent Anyja,
Világosságnak ajtaja,
Kiben az élet szép napja
Magát miránk kiárasztja.
 
VIDEÓ
 
 
Forrás ~ Internet


ÜDVÖZLÉGY OLTÁRISZENTSÉG

Üdvözlégy, Oltáriszentség!
Csodálatos, szent Istenség!
Téged szívemből imádlak,
Oltárodnak trónján áldlak:
Üdvözlégy, szent Szakramentom!
Százezerszer, meg ezerszer, én Jézusom!

Ha szenteknek nagy szívével,
Angyaloknak lángnyelvével
Köszönthetne minden lélek,
Méltón úgy sem dícsérnének.
Üdvözlégy, szent Szakramentom!
Százezerszer, meg ezerszer, én Jézusom!

Öntsd szívembe olajodat,
Égesd benne világodat;
Nagy Szentség! ó, térj be hozzám,
Mert szívem csak Téged kíván.
Üdvözlégy, szent Szakramentom!
Százezerszer, meg ezerszer, én Jézusom!

Életemnek végóráján
Hogy ne ejtsen meg a Sátán,
Te légy erős én gyámolom,
Mert csak nálad az oltalom.
Üdvözlégy, szent Szakramentom!
Százezerszer, meg ezerszer, én Jézusom! 
 
VIDEÓ
 
Forrás ~ Internet


SZENT BONAVENTÚRA HIMNUSZA SZENT ANTALHOZ

1263. április 13-án felnyitották Szent Antal sírját. A jelenlévők legnagyobb megdöbbenésére a szent nyelvét teljesen épen találták. Szent Bonaventura, aki jelen volt ennél az eseménynél, a csodától lenyűgözve ekkor írta meg ezt a himnuszt:

Csodákat kik látni vágytok,
Ó, jöjjetek Szent Antalhoz,
Fekélyt, nyomort, vétket, halált,
Sátánt, elűz, gyógyulást hoz.

Szent Antalnak imájára
Tenger enged, bilincs törik,
Az elveszett tagot, vagyont,
Ifjú és agg visszanyerik.

Veszély tűnik, szükség múlik,
Páduában azt hirdetik,
Azt beszélik, kik érezték
Szent Antalnak jó tetteit.

Szent Antalnak imájára
Tenger enged, bilincs törik,
Az elveszett tagot, vagyont,
Ifjú és agg visszanyerik.

Dicsőséget zengünk neked,
Atya, Fiú és Szentlélek!
Szentháromság egy Istennek
Áldás legyen és dicséret!

Szent Antalnak imájára
Tenger enged, bilincs törik,
Az elveszett tagot, vagyont,
Ifjú és agg visszanyerik.

VIDEÓ

 https://www.youtube.com/watch?v=xhX9jd8HfPI

Forrás ~ InternetDICSŐ SZENT ANTAL ISTEN KEDVELTJE

Dicső Szent Antal, Isten kedveltje,
Ki a mennyekben tündökölsz fent!
Liliom-tiszta, kinek karjába'
A kisded Jézus édesen pihent.

Te csodatevő, ki száz bajunkban
Érezteted szent segélyedet:
Szívünkből áldunk, általad várunk
Az Úr Istentől dús kegyelmet.

Dicső Szent Antal, gyöngék védelme,
Ki megtalálod, mi elveszett!
Szívünknek oda a tisztasága,
S így Urunkhoz jutni nem lehet.

Elvesztettük az utat a mennybe:
Ha nem segítesz, mi lesz velünk?
Esengve kérünk, hogy jöjj mivélünk,
S mutasd a biztos utat nekünk!

VIDEÓ


Forrás ~ Internet

AZ ÚRISTENT MAGASZTALOM

Az Úristent magasztalom,
jóvoltáról gondolkodom,
irgalmához folyamodom,
mert meghallgat, azt jól tudom.

Csodálatos tetteiről,
szabadító erejéről,
emlékezem jóvoltáról,
bizodalmat veszek abból.

Mert ő erős hatalommal,
dicsőséges szent jobbjával
az ő népét megmentette,
fogságából kivezette.

Úgy vezette szent Egyházát,
mint jó pásztor kedves nyáját,
ételéről gondoskodott,
utat neki ő mutatott

Hálát adjunk az Istenek,
Atya, Fiú, Szentléleknek,
három személy Fölségének,
egymivoltú Istenségnek

VIDEÓ


Forrás ~ InternetKEGYES SZEMMEL NÉZZ RÁNK ÉDES ISTENÜNK

Kegyes szemmel nézz ránk, édes Istenünk,
Akik szívvel, ajkkal áldunk, tisztelünk.
Kegyelmednek árját áraszd ránk
S légy mindenkor édes jó Atyánk!

Légy áldva az égben és a földtekén!
Ameddig csak élek, dicsőítlek én.
Mindörökre engedd zengenem:
Dicsőség tenéked, Istenem!

Hisszük élő hittel egyházunk tanát,
S attól el nem térünk életünkön át.
Hiszünk erős hittel Istenben,
Aki Úr a földön és mennyben.

Ajándékul néked mit adjon híved?
Hisz az égben s földön minden a tied!
Ez áldozat nékünk mindenünk,
Ezt fogadd el tőlünk, Istenünk!

Téged illet, Isten, mindenek felett
A dicséret, áldás és a tisztelet!
Azért zengje folyton énekünk:
Nagy vagy, jó vagy, szent vagy, Istenünk!
 
VIDEÓ
 
 
Forrás ~ Internet
 


TANTUM ERGO SACRAMENTUM

1. Tantum ergo, sacraméntum, Venerémur cérnui:
Et antiquum documéntum, Nóvo cédat ritui:
Praéstet fídes suppleméntum, Sénsuum deféctui!

2. Genitóri, Genitóque, Laus et jubilátió:
Sálus, hónor, virtus quóque, Sit et benedíctió:
Procedénti ab utróque, Cómpár sit laudátió.
Amen.
 
VIDEÓ
 
 
 https://www.youtube.com/watch?v=Swns4Kjzc9E

AZÉRT EZT A NAGY SZENTSÉGET LEBORULVA IMÁDJUK

1. Azért ezt a nagy Szentséget, Leborulva imádjuk
Teste s Vére a Krisztusnak, Mert itt vagyon jól tudjuk
Bár elménkkel meg nem fogjuk, Hitünkkel megfoghatjuk.

2. Az Atyának és Fiúnak, Dicséret és tisztesség
Szentlélekkel egyetemben, Áldás örök dicsőség
Háromságban egy Szent Isten, Áldjon minden nemzetség!
Amen.
 
VIDEÓ
 
Forrás ~ Internet